Disclaimer

Inhoud

Informatie verstrekt in deze website is voor algemeen gebruik. Wij streven ernaar om de informatie up-to-date te houden, wij accepteren echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van de volledigheid, correctheid, betrouwbaarheid, toepasbaarheid of beschikbaarheid ten aanzien van de website of de informatie, producten, service of getoonde afbeeldingen in de website. Enig vertrouwen dat u stelt in deze informatie is geheel voor uw eigen risico. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, direct of indirect, of enig verlies of beschadiging van welke aard dan ook als gevolg van verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit toepassing van gegevens uit deze website

Delen of gehele pagina's inclusief informatie kunnen worden uitgebreid, veranderd of kunnen gedeeltelijk of geheel verwijderd worden door Bronneberg zonder bekendmaking. Al het mogelijke wordt gedaan om de website probleemloos te laten functioneren. Bronneberg neemt hier echter geen verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk zijn indien de website tijdelijk onbeschikbaar is door technische oorzaken buiten onze controle.

Verwijzingen en links

Via deze website is het mogelijk dat u door gelinked wordt naar andere websites die niet door Bronneberg worden beheerd. Wij hebben geen controle over de aard, het ontstaan, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. De aanwezige links zijn geen aanbeveling of onderschrijving van datgene wat op deze websites getoond wordt. Bronneberg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van het gebruik van verstrekte informatie.

Copyright

De inhoud van deze website is beschermd door copyright onder Internationale wetgeving. Kopiëren of gebruik van de getoonde onderdelen zoals diagrammen, geluid of tekst is niet toegestaan zonder schriftelijke goedkeuring vooraf door Bronneberg.

Juridische geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer is te zien als integraal onderdeel van deze website. Indien delen of individuele condities van deze verklaring niet juridisch correct zijn, blijft de inhoud en geldigheid van andere onderdelen van kracht ondanks dit feit.