Privacy- en cookieverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij "Bronneberg B.V. en Bronneberg Parts & Service B.V." de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Cookies

In sommige toepassingen kunnen cookies verwerkt worden. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over de gebruiker dat naar de harde schijf van een gebruiker wordt geschreven. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Cookies kunnen ook verwijderd worden door de gebruiker.
De reden waarom wij cookies gebruiken is om de gebruikers tijd te besparen. Indien de gebruiker zijn browser zo instelt dat de cookie wordt geweigerd, kan hij of zij desondanks gebruik maken van de site.

Welke cookies gebruiken we?

 • Noodzakelijke cookies
  • Cookies: CFID, CFTOKEN, JSESSIONID, COUNTRYFROMIP, FILTERSPECS, HASSESSIONSCOPE, cookieconsent_analytics, cookieconsent_status. cookieconsent_tracking, currentObjectFilterParams
  • Worden geplaatst door deze site
  • Deze cookies zijn alleen functioneel en de gegevens worden niet gedeeld met derden
 • Google Analytics cookies
  • Cookies: zoals hier omschreven door Google.

  • Worden geplaatst door Google Inc.

  • Deze cookies worden gebruikt voor het bijhouden van bezoekstatistieken. Ze worden alleen gedeeld met Google en staan privacyvriendelijk ingesteld.

 • Tracking Cookies

  • Cookies: DSID, IDE

  • Worden geplaatst door Google Inc.

  • Deze cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties op deze website en andere sites. Voor het gebruik van deze cookies vragen wij uw toestemming.

Welke informatie verzamelen we?

Bronneberg verzamelt geen unieke informatie over u (zoals uw naam, e-mail adres. etc.) behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt. Bronneberg noteert en bewaart informatie zoals tijdstip, browser type, browser taal en IP adres van elke bezoek. Die informatie wordt gebruikt om onze records te controleren en om gebruikers meer relevante diensten te leveren. Zo zou Bronneberg bijvoorbeeld uw IP adres of uw browsertype kunnen gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de site.

Doorgifte aan derden

Wij delen geen persoonsgegevens aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Wij maken gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van de nieuwsbrief mailing dienst Mailchimp, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. Mailchimp slaat deze gegevens op buiten de Europese Economische Ruimte. Voor meer informatie kunt u hier terecht (alleen engels).

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: 

Bronneberg B.V.
Branchweg 3
5705 DR Helmond
Nederland

E-mail:     info@bronneberg.nl
Telefoon:  +31 492-591 900

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Bronneberg stelt alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen inbraak door derden. Bronneberg conformeert zich aan actuele richtlijnen van overheid en relevante organisaties die zich toeleggen op de borging van privacy.

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 19-03-2020.