VCA

Bronneberg behaalt VCA-Certificaat

Regelmatig hoort men van bedrijfsongevallen welke hadden voorkomen kunnen worden als er volgens een veiligheidsplan van aanpak gehandeld zou zijn.

Bronneberg hecht heel veel waarde aan veiligheid van zowel haar eigen personeel als dat van haar opdrachtgevers.”Bij de ontwikkeling van nieuwe, en aanpassingen aan bestaande Bronneberg recycling machines besteden wij al jarenlang veel aandacht aan veiligheidsvoorzieningen zodat de gebruiker minimaal letselrisico loopt
Daarnaast is ook de veiligheid op de eigen werkvloer als die van de externe klant van enorm belang. Steeds meer opdrachtgevers in- en buiten de recycling industrie verlangen dat toeleveranciers bekend zijn met de actuele veiligheidseisen en dus beschikken over een VCA-certificering. Dit was voor ons voldoende reden om onze gehele organisatie nu de stap te laten zetten naar een VCA-certificering”, aldus Jan Jegerings, van Bronneberg Helmond

VCA is een veiligheidsmanagementsysteem om werkzaamheden met een verhoogd risico in onze eigen werkplaats maar ook bij onze klanten, veiliger uit te voeren. De afkorting VCA staat voor de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers.
Na een voorbereidingstraject van een half jaar heeft Bronneberg begin juli jl. het VCA- certificaat behaald. Door VCA-gecertificeerd te zijn voldoet Bronneberg aan een deel van de Arbowet en toont zij aan veiligheid, gezondheid en milieu zeer serieus te nemen. Uiteraard blijft het beheersen en verbeteren een continue proces.

VCA* Certificaat Bronneberg